Home Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

by Jacek eM

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://zaprojektujsobiekuchnie.pl/ zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych obowiązującymi od dnia 25.05.2018 roku (tzw. RODO).

Administratorem strony jest Jacek Mikita, 54-214 Wrocław, ul. Gądowska 8B.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: jacek@zaprojektujsobiekuchnie.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Jacek Mikita;
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://zaprojektujsobiekuchnie.pl/,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz komentarzy systemu Disquss lub wysyłając e-mail na jacek@zaprojektujsobiekuchnie.pl.
 2. W przypadku organizowania przez Administratora konkursów, do których niezbędne będzie podanie danych osobowych, Administrator umieści w regulaminie konkursu wpis o konieczności podania dodatkowych danych osobowych (imię, nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu itd.) i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej komentowanego artykułu i nie są wykorzystywane w innych celach.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach wzięcia udziału w konkursie są przetwarzane jedynie w celu wyłonienia zwycięzcy i nie są przetwarzane w innych celach, a po zakończeniu konkursu usuwane w przeciągu 30 dni.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub których wymaga dany konkurs.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem organizowanych konkursów, w których biorący udział wyrażają osobną zgodę na przetwarzanie i przekazanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom na podstawie podpisanej umowy powierzenia:
  • zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558 – w celu przechowywania na serwerze danych osobowych oraz Strony.

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.